Töötubade tulemused

Pilt: Häli-Ann Tooms, Kaisa Lillemets

Annelinna visioonikonkursi järel toimus arutelu annelinlastega ja kaks töötuba, kus osalesid visioonikonkursi võitjad, linnavalitsuse spetsialistid ja poliitikud, Tartu maheaia esindajad ja annelinlased.
Töötubade lühikokkuvõte (kõigile annelinlastele postkasti saadetud infovoldik).

Uuringutest ja aruteludest elanike ning arhitektide vahel on välja koorunud järgmised olulised majadevahelist ruumi puudutavad küsimused, millele allpool esitatud kolm tööd keskenduvad:
+ Kuidas lahendada konflikt parklate ja rohealade vahel?
+ Kuidas kujundada kõigile põlvkondadele vaba aja veetmise võimalusi pakkuv õueruum?
+ Kuidas majadevahelist ruumi kõige paremini ühiselt kasutada?
+ Kuidas luua Annelinna inimlikus suuruses hubaseid väliruume?

Hoovide korrastamine, parkimise lahenduse näited 5- ja 9- kordsete majade hoovides, infotahvlid.
Kergliiklusteede võrgustik: erinevat tüüpi teed.
Autorid: Paco Ulman ja Kaarel Künnap

Kergliikluskaare ja -kiirte lahendused.
Kergliikluskaarega seotud tegevusruumid.
Autorid: Kaisa Lillemets ja Häli-Ann Tooms

Linnaaiandus: miniaedadest hoovide ja kogukonnaaedadeni.
Autorid: Anni Haldre ja Hans-Peter Isand

Värskelt valminud töid tutvustame 23. mail 2015 Annelinna festivalil, algusega 15.00 Kaunase pst 69 kõrval asuval platsil. Ürituse kaart.
Annelinna elanikud on oodatud arutelus osalema ja mõtteid suunama. Arvamused võib jätta ka käesoleva postituse kommentaaridesse.

Tutvustame linnavalitsuse plaane kergliikluskaarega ja arutame ühtlasi selle üle, milline oleks ühistute valmisolu hoovide korrastamisega tegeleda ja milline võiks olla koostöö linnavalitsusega. Kohal on tööde autorid ja linnavalitsuse esindajad. Lisaks tutvustab arhitekt Toomas Paaver oma koostööd Kalamaja elanikega, mille tulemusel sündis Soo tänava lahendus Kalamajas.

skeem
Sel aastal on plaanis linnavalitsusel alustada kergliikluskaare projekteerimisega. Kaarel uuendatakse kate, lisatakse kaasaegne valgustus, haljastust ning erinevad puhke- ja kohtumiskohad. Lahendustes lähtutakse visioonikonkursi töötubade tulemustest.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

Annelinna elanikele Annelinna elanikelt

%d bloggers like this: