Rubriigiarhiiv: kultuurikihid

Mida muuta Annelinnas?

Mida võiks teha Annelinna elukeskkonna parandamiseks ja huvitavamaks muutmiseks? Millest tunned Annelinnas puudust? Käimas on visioonikonkurss, millele sisukad arvamused on heaks aluseks. Arvamused võib saata ka kaja.pae@gmail.com.

Siin on võimalik tutvuda 9. oktoobri Annelinna ajalugu ja elukeskkonda puudutava loengu ja vestlusõhtu vestluse osa protokolliga.

Siin on võimalik tutvuda OÜ Tajuruumi poolt projekteeritud jalakäigu kiire ja kaare lõikumise juures asuva mänguväljakuga ja Kaunase 58 a ümberkaudsete elanike ootustega oma elukeskkonna osas . Väljak on projekteeritud lähtuvalt 2014. aastal kogutud ümberkaudsete elanike arvamustest  ja on näiteks elanike ja maastikuarhitektide koostööst.

Advertisements